ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

ประกาศ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
        เทศบาลตำบลพลายชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^