ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ซอยเรืองสุข หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ซอยเรืองสุข หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ซอยเรืองสุข หมู่ที่ 4.pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่.pdf 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^