ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^