ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิทยุและตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานวิทยุและตำแหน่งคนงานประจำรถขยะเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^