ควรเตรียมตัวอย่างไร! เมื่อเกิดน้ำท่วมเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^