เทศบาลตำบลพลายชุมพล

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง.pdf