เทศบาลตำบลพลายชุมพล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่.pdf