เทศบาลตำบลพลายชุมพล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf