เทศบาลตำบลพลายชุมพล

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)