เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรับกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรับกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนรับกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย.pdf