เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ปีงบประมาณ 2562
   สามารถโหลดข้อมูลได้ที่นี่ https://www.xn--b3c3bbldre3h9b.com/datas/file/1542097672.pdf