เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล

          ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี้
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.pdf