เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การใช้เครื่องมือและกลไกระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้นำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง"

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การใช้เครื่องมือและกลไกระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้นำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง"
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
**อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
**สามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศิวิกา ภาควิชาสถาปัตยกรรม โทร. 055-962492 ในวันและเวลาราชการ


หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ.pdf

กำหนดการฝึกอบรม.pdf