เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่นี่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางกระบวนงานร้องเรียน/ร้องทุกข์.pdf