เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf