เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf