เทศบาลตำบลพลายชุมพล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf