เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf