เทศบาลตำบลพลายชุมพล

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf