เทศบาลตำบลพลายชุมพล

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf