เทศบาลตำบลพลายชุมพล

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf