เทศบาลตำบลพลายชุมพล

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf