เทศบาลตำบลพลายชุมพล

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf