เทศบาลตำบลพลายชุมพล

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf