เทศบาลตำบลพลายชุมพล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf