เทศบาลตำบลพลายชุมพล

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ —►.pdf