เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องเตือนภัยเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องเตือนภัยเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2562