เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา