เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพลเรื่องเตือนภัยเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล
 เรื่อง เตือนภัยเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2561