เทศบาลตำบลพลายชุมพล

โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4