เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ "วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก"(EIT) ผ่านระบบ ITAS

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบ "วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก"(EIT) ผ่านระบบ ITAS
 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่.pdf