เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง เตือนภัยเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2560