เทศบาลตำบลพลายชุมพล

เทศบาลตำบลพลายชุมพล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกำนันตำบลพลายชุมพล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลายชุมพล