เทศบาลตำบลพลายชุมพล

เทศบาลตำบลพลายชุมพล เปิดให้ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

     เทศบาลตำบลพลายชุมพล  เปิดให้ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

     งานกองการศึกษา  เทศบาลตำบพลายชุมพล