เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike for mom วันที่ 2 สิงหาคม 2558

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ  หน้าศาลากลาง  จังหวัดพิษณุโลก  นายสมพงษ์  โพธิ์สะวัง  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล  ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรม  Bike for mom ปันเพื่อแม่  กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  83 พรรษา  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน