เทศบาลตำบลพลายชุมพล

กองช่างออกดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณริมถนนสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 5

      เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดยท่านนายก สมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพลและคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายงาน ให้กองช่างออกดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณริมถนนสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 5 เพื่อให้น้ำระบายออกได้สะดวกมากขึ้น