เทศบาลตำบลพลายชุมพล

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยผู้เข้าโครงการทีมผู้บริหาร สภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล